Werkwijze

 

Het behandeltraject BSM/RT


BSM: Onderzoek en diagnose
De behandeling begint met een gesprek met de ouders. In dit gesprek komen de ontwikkeling van uw kind, de zwangerschap, de bevalling en erfelijke factoren uitgebreid ter sprake. Vervolgens onderzoekt de B.S.M.- de Jong® behandelaar uw kind en worden de visuele en auditieve vaardigheden getest. Op basis van het gesprek en het onderzoek maakt zij een analyse van het probleem en wordt een oefenprogramma opgesteld. dat specifiek op uw kind is afgestemd.

 

Thuis oefenen
Het oefenprogramma bestaat uit bewegings- en massageoefeningen. Zes dagen per week voert uw kind het oefenprogramma onder begeleiding van een ouder uit. Dit duurt ongeveer 10 tot 15 minuten per dag.  Voor goed resultaat is het van belang dat de oefeningen volgens het schema en de instructies  uitgevoerd worden. De uitvoering, combinaties en aantal herhalingen van de oefeningen luisteren heel nauw. Het is maatwerk. Er is daarom ook regelmatig contact.

 

Evaluatie en bijstellen oefenschema
Om de 6 à 8 weken bezoekt u met uw kind mij om de situatie/verandering van uw kind te bespreken, de resultaten te evalueren, uw kind te behandelen met de osteopathische technieken en het oefenprogramma bij te stellen.

 

Resultaat
Na een relatief korte periode kunnen de eerste verbeteringen al zichtbaar zijn. Voor een blijvende verandering is het noodzakelijk dat uw kind het hele behandeltraject doorloopt. Een behandeltraject met de B.S.M.- de Jong® Methode duurt gemiddeld zeven maanden tot een jaar.
Voedingsadviezen, voedingssupplementen en didactische hulp bij leerproblemen kunnen ter ondersteuning van de therapie worden gegeven. Remediërende oefeningen en hulpmiddelen kunnen aangereikt worden. 

 

RT:

Behalve voor een BSM traject voor uw kind, kunt u ook kiezen voor RT.  Er wordt een afspraak gemaakt  om te bespreken waar uw kind achterstanden en hiaten heeft op het gebied van rekenen, spelling of lezen. De remedial teacher maakt een afspraak om te overleggen met de leerkracht van uw kind. Ze vraagt om de gegevens van het leerlingvolgsysteem (Cito en methode gebonden toetsen). Met uw toestemming neemt ze contact op met de leerkracht op school, zodat er een duidelijk beeld ontstaat van de reken- taal- of leesproblemen.  Er wordt een RT handelingsplan opgesteld speciaal voor uw kind. Dan wordt er gedurende min. 10 weken, wekelijks op een vast tijdstip gewerkt met het kind bij u thuis of op de praktijk. Bij de remedial teaching wordt instructie gegeven en zo veel mogelijk geoefend met bewegend en spelend leren, om het geheugen te helpen en de kinderen te stimuleren zelf thuis te oefenen. Dat gaat makkelijker wanneer het kind er zelf plezier in heeft.

Na de afgesproken RT periode is er een evaluatiegesprek met ouders (evt. in samenwerking met leerkracht). Contact met andere zorgverleners en begeleiders op school (b.v. intern begeleider/remedial teacher etc) kan nodig zijn in het behandeltraject.

 

Bootcamp rekenen en/of bewegend en spelend leren:

Wanneer u uw kind wilt deelnemen aan een bootcamp rekenen (b.v. tafels) of de spellingsregels in beweging oefenen, dan kan dit individueel of in een klein groepje.

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb