Werkwijze

 

Het behandeltraject


Onderzoek en diagnose
De behandeling begint met een gesprek met de ouders. In dit gesprek komen de ontwikkeling van uw kind, de zwangerschap, de bevalling en erfelijke factoren uitgebreid ter sprake. Vervolgens onderzoekt de B.S.M.- de Jong® therapeut uw kind en worden de visuele en auditieve vaardigheden getest. Op basis van het gesprek en het onderzoek maakt de therapeut een analyse van het probleem en wordt een oefenprogramma opgesteld. dat specifiek op uw kind is afgestemd.

 

Thuis oefenen
Het oefenprogramma bestaat uit therapeutische bewegings- en massageoefeningen. Zes dagen per week voert uw kind het oefenprogramma onder begeleiding van een ouder uit. Dit duurt ongeveer 10 tot 15 minuten per dag.  Voor goed resultaat is het van belang dat de oefeningen volgens het schema en de instructies van de therapeut uitgevoerd worden. De uitvoering, combinaties en aantal herhalingen van de oefeningen luisteren heel nauw. Het is maatwerk. Er is daarom ook regelmatig contact met de therapeut.

 

Evaluatie en bijstellen oefenschema
Om de 6 à 8 weken bezoekt u met uw kind de therapeut om de situatie/verandering van uw kind te bespreken, de resultaten te evalueren, uw kind te behandelen met de osteopatische technieken en het oefenprogramma bij te stellen.

 

Resultaat
Na een relatief korte periode kunnen de eerste verbeteringen al zichtbaar zijn. Voor een blijvende verandering is het noodzakelijk dat uw kind het hele behandeltraject doorloopt. Een behandeltraject met de B.S.M.- de Jong® therapie duurt gemiddeld zeven maanden tot een jaar.
Voedingsadviezen, voedingssupplementen en didactische hulp bij leerproblemen kunnen ter ondersteuning van de therapie worden gegeven. Remediërende oefeningen en hulpmiddelen kunnen door de therapeut gegeven worden. Contact met andere zorgverleners en school kan belangrijk zijn in het behandeltraject