Een persoonlijk plan

Hoe ziet het persoonlijk totaalplan er praktisch uit?
De eerste bijeenkomst:
• Voorafgaand verstuur ik een voorbereidende formulier met vragen, zodat alle relevante informatie beschikbaar is en er inzicht ontstaat in jullie situatie
• We gaan samen intensief in gesprek om aanvullende informatie te verzamelen.
• Met jullie kind wordt bepaald in welke fase van de geestelijke en de lichamelijke ontwikkeling hij/zij zit. Korte testen (van m.n. ogen/oren en evenwicht) bepalen de werking en mate van samenwerking van de zintuigen.
• Zo ontstaat een op maat samengesteld pakket met methodes en materialen om de veranderingen in gang te zetten en zo het einddoel te bereiken.

Na 2 weken is er een eerste evaluatie.
Vervolg: iedere 2 weken is er telefonisch overleg, iedere 6 weken is er een bezoek voor de evaluatie van de vorderingen en wordt de aanpak zo nodig bijgesteld.

Eerste consult 60 / 90 min. € 80,=
Vervolgconsulten € 65,=
Kort consult € 40,=
Kort telefonisch overleg Gratis

 

Wanneer kinderen een RT traject bij mij gaan volgen is dit gebruikelijk een periode van min. 10 weken (een uur per week). Er wordt een handelingsplan opgesteld en aan het eind van de periode geëvalueerd. Ik neem contact op met leerkracht van uw kind om zo goed mogelijk aan te sluiten bij school.

Eerste consult 60 / 90 min. € 80,=
Vervolgconsulten € 60 (per uur)

Kort consult € 40,=
Kort telefonisch overleg Gratis

 

Door BSM kan een kind zichzelf zijn en zich op zijn manier ontwikkelen. Een kind voelt zich goed in zijn vel en kan optimaal groeien.